Samenstelling van de Commissie Genetische Modificatie in 2014

De COGEM bestaat uit maximaal veertig (buiten)leden verdeeld over drie subcommissies. De twintig leden en de voorzitter worden benoemd door de staatssecretaris van IenM. De buitenleden worden aangesteld door het dagelijks bestuur van de COGEM. De expertise van de leden weerspiegelt het brede werkterrein van de commissie. Voor specifieke vraagstukken wordt een beroep gedaan op externe deskundigen. Met de ambtelijk vertegenwoordigers worden de contacten onderhouden met de betrokken overheidsdiensten.

Wijzigingen leden

In 2014 heeft de COGEM afscheid genomen van drie leden: dr. J.C.M. den Nijs, Ing. A.J.W. Rotteveel en prof. dr. Ir. G.C. Angenent. Zij waren allen verbonden aan de subcommissie Landbouw.

De COGEM heeft in 2014 vier nieuwe buitenleden mogen verwelkomen: prof. dr. P.H. van Tienderen en prof. dr. J. Memelink hebben zitting genomen in de subcommissie Landbouw. Peter van Tienderen is hoogleraar ‘Experimental Plant Systematics’ aan de Universiteit van Amsterdam en Johan Memelink is hoogleraar Plantencelfysiologie aan het Instituut Biologie van de Universiteit Leiden. De subcommissie Medisch Veterinair is versterkt met dr. T. Boekhout. Teun Boekhout is werkzaam bij het Centraalbureau voor Schimmelcultures. Dr. mr. L.M. Poort heeft zitting genomen in de subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten. Lonneke Poort is universitair docent aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam

Leden in 2014

Dagelijks bestuur

Voorzitter

- Prof. dr. Ing. S. Schaap, Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, Voorzitter Netherlands Water Partnership

Plaatsvervangend voorzitter

- Prof. dr. R.A.M. Fouchier, Erasmus Medisch Centrum, Virologie

Leden

- Prof. dr. F.W.A. Brom, Rathenau Instituut, Ethiek
- Prof. dr. R.A.M. Fouchier, Erasmus Medisch Centrum, Virologie
- Prof. dr. N.M. van Straalen, Vrije Universiteit Amsterdam, Dierecologie
- Prof. dr. L. van Vloten-Doting, Commissie van Wijzen, Kennis en Innovatie

Subcommissie Landbouw

Voorzitter

- Prof. dr. N.M. van Straalen, Vrije Universiteit Amsterdam, Dierecologie

Leden

- Prof. dr. Ir. G.C. Angenent, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Moleculaire biologie en plantenfysiologie (tot 1 november 2014)
- Prof. dr. Ir. F.P.M. Govers, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Moleculaire fytopathologie
- Dr. T.J. de Jong, Universiteit Leiden, Plantenecologie
- Dr. J.C.M. den Nijs, Universiteit van Amsterdam, Biodiversiteit en ecosysteemdynamica (tot 15 januari 2014)
- Ing. A.J.W. Rotteveel, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, Plantenziektekunde en onkruidkunde (tot 1 maart 2014)
- Prof. dr. Ir. J.D. van Elsas, Rijksuniversiteit Groningen, Microbiële ecologie
- Dr. W.J. de Kogel, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Gewasbescherming en entomologie
- Dr. J.M. Kooter, Vrije Universiteit Amsterdam, Epigenetica

Buitenleden

- Dr. P.M. Bruinenberg, AVEBE, Agronomie en plantenveredeling
- Prof. dr. J. Memelink, Plantencelfysiologie, Instituut Biologie Leiden (vanaf 1 maart 2014)
- Prof. dr. P.H. van Tienderen, Universiteit van Amsterdam, Plantenevolutie (vanaf 1 januari 2014)
- Dr. Ir. R.Y. van der Weide, Wageningen Universiteit en Researchcentrum (PPO-Lelystad), Onkruidkunde/ Gewasbescherming

Subcommissie Medisch Veterinair

Voorzitter

- Prof. dr. R.A.M. Fouchier, Erasmus Medisch Centrum, Virologie

Leden

- Prof. dr. R.C. Hoeben, Leids Universitair Medisch Centrum, Moleculaire virologie
- Prof. dr. G.A.P. Hospers, Academisch Ziekenhuis Groningen, Oncologie en gentherapie
- Dr. T.G. Kimman, Centraal Veterinair Instituut, Virologie
- Dr. C. van Maanen, Gezondheidsdienst voor Dieren, Diervirologie
- Dr. B.P.H. Peeters, Centraal Veterinair Instituut - Wageningen UR, Virologie

Buitenleden

- Dr. T. Boekhout, Mycologie, Centraalbureau voor Schimmelcultures-KNAW (vanaf 1 september 2014)
- Prof. dr. J.E. Degener, Universitair Medisch Centrum Groningen, Medische microbiologie
- Dr. R.J. de Groot, Universiteit Utrecht, Virologie
- Dr. N.A. Kootstra, Academisch Medisch Centrum, Virologie en immunologie
- Prof. dr. J.P.M. van Putten, Universiteit Utrecht, Infectiebiologie
- Dr. K.C. Wolthers, Academisch Medisch Centrum, Medische microbiologie / virologie

Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten

Voorzitter

- Prof. dr. F.W.A. Brom, Rathenau Instituut, Ethiek

Leden

- Prof. dr. J.J.M. Dons, BioSeeds, Biotechnologie
- Prof. dr. R.A.M. Fouchier, Erasmus Medisch Centrum, Virologie
- Prof. dr. S. Roeser, 3TU centre for ethics and technology, TU Delft / TU Twente, Politieke filosofie en ethiek
- Prof. dr. N.M. van Straalen, Vrije Universiteit Amsterdam, Dierecologie
- Dr. J.A.A. Swart, Rijksuniversiteit Groningen, Ethiek en maatschappelijke aspecten van de levenswetenschappen
- Ir. H. de Vriend, LIS Consult, Life sciences, Innovation and Society
- Drs. T.J. Wams, Vereniging Natuurmonumenten, Natuurbeheer

Buitenleden

- Dr. Ir. V. Beekman, LEI Wageningen-UR, Responsible research and innovation
- Dr. S. van der Burg, Radboud Universiteit Nijmegen, Filosofie en ethiek van medische techniek
- Prof. dr. M.J.A. Margadant-van Arcken, Natuur en milieu-educatie
- Prof. dr. Ir. G. Meester, Universiteit Leiden, Landbouweconomie
- Prof. dr. H.F.M. te Molder, Wageningen Universiteit en Researchcentrum / TU Twente, Wetenschapscommunicatie
- Dr. mr. L.M. Poort, Rechtstheorie, regulering biotechnologie, Vrije Universiteit Amsterdam (vanaf 1 november 2014)
- Prof. dr. Ir. P.C. Struik, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Plantenteelt

Secretariaat COGEM

- Dr. Ir. M. Bovers, coördinator Subcommissie Landbouw
- Ing. A.T.A. Box, stafmedewerker
- B. Erkamp MSc, stafmedewerker
- Drs. ing. R. Mampuys, coördinator Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten
- Dr. F.H.E. Schagen, coördinator Subcommissie Medisch Veterinair
- A. Schulting, office coördinator
- Dr. M.M. Vrolijk, stafmedewerker
- Dr. Ir. F. van der Wilk, algemeen secretaris

Geraadpleegde externe deskundigen in 2014

- Dr. T. Boekhout, Centraal Bureau voor Schimmelcultures
- Dhr. H. van den Berg, Vandenberg Advies
- Dr. T. Boekhout, Centraal Bureau voor Schimmelcultures
- Dr. Ir. C.J.H. Booij, Wageningen UR
- Dr. S. Declerck, Nederlands Instituut voor Ecologie
- Dr. H. J. During, Universiteit Utrecht
- Dr. Ir. D. J. van der Gaag, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
- Prof. dr. H.J. Haisma, Rijksuniversiteit Groningen
- Dr. M.H.M. Heemskerk, Leids Universitair Medisch Centrum
- Dr. M.H.N. Hoefnagel, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG-MEB)
- Prof. dr. M.D. de Jong, Academisch Medisch Centrum
- Dr. P.J. Keizer, Nederlandse Mycologische Vereniging
- Dr. Ir. E.J. Kok, Wageningen UR
- Dr. F.A.J. van de Loo, Radboud Universitair Medisch Centrum
- Dr. Ir. A.J.M. Loomans, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
- Prof. dr. Ir. J.J.A. van Loon, Wageningen UR
- Prof. dr. J.G.R de Monchy, Universitair Medisch Centrum Groningen
- Dr. J.C.M. den Nijs, UvA
- Prof. dr. E.J. Snijder, Leids Universitair Medisch Centrum
- Dr. J.A. Stalpers, Centraal Bureau voor Schimmelcultures
- Dr. M. Stech, Naturalis Biodiversity Center
- Dr. D. Stemerding, Rathenau Instituut
- Dr. ing. M.G. Vijver, Centrum voor Milieuwetenschappen
- Prof. dr. Ir. R.A.A. van der Vlugt, Wageningen UR
- Dr. H. van der Voet, Wageningen UR

Ambtelijke vertegenwoordigers

Ministerie van IenM

- W.S. De Cocq van Delwijnen, MSc
- Ing. R. Duba
- Ir. M.C. Heeren
- Dr. D.W.G. Jung
- Dr. I. van der Leij
- Dr. J.E.E. Ng-A-Tham
- Ing. P.J.M. de Wildt (Inspectie L&T)

Ministerie van VWS

- Dr. Ir. V.W.T. Ruiz van Haperen (Gezondheidsraad)

Vertegenwoordigers van het Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen (BGGO)

- Dr. M.C. Agterberg
- Dr. H.C.M. van den Akker
- Dr. Ir. M.M.C. Gielkens
- Dr. D.C.M. Glandorf
- Dr. D. Horst
- Ing. M.A.C. Möllers
- Dr. C.P.E. Van Rijn
- Ing. C.H. Roesink
- Dr. Ir. C.J.B. Van der Vlugt